ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREFinanse w Energetyce
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Dobry pierwszy kwartał Grupy Tauron
10.05.2017r. 18:08

Grupa Tauron osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4 590 mln zł (wzrost o 0,5 proc. rdr). Wzrost przychodów nastąpił w segmentach: Wydobycie, Dystrybucja i Sprzedaż. EBITDA osiągnęła 1 185 mln zł (wzrost o 35,6 proc. rdr) - marża EBITDA wyniosła 25,8 proc. Zysk netto grupy był na poziomie 641 mln zł (wzrost o 97,8 proc. rdr).


- Skuteczne dostosowanie strategii do sprzyjających trendów rynkowych w obszarze zużycia energii elektrycznej i ciepła zaprocentowały osiągnięciem przez Grupę Tauron solidnych wyników operacyjnych i finansowych. Szczególnie mnie cieszy wysoki, 9-procentowy wzrost ilości energii sprzedawanej naszym klientom, co na konkurencyjnym rynku sprzedaży detalicznej energii jest dużym osiągnięciem. Jest to zasługa wysokiej jakości świadczonych przez nas usług oraz atrakcyjności oferty produktowej. Co ważne, wzrost wolumenu nie został okupiony pogorszeniem wyników tego segmentu - mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Taurona.

- Wyniki Grupy Tauron osiągnięte w pierwszym kwartale należy uznać za satysfakcjonujące. Należy jednak wskazać, że pozytywny wpływ na raportowane wyniki miało rozwiązanie rezerwy związanej z projektem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli w wysokości 190 mln zł, jak również ujęcie 75 mln zł przychodów finansowych z tytułu dodatnich różnic kursowych. Wstępnie zakładam, że w kolejnych kwartałach nie należy spodziewać się wystąpienia tak istotnych zdarzeń o charakterze jednorazowym, co powinno oznaczać większą stabilizację wyników rok do roku. Mówiąc o przyszłości musimy mieć na uwadze znaczące wyzwania stojące przed całym sektorem elektroenergetycznym: rosnące wymagania w zakresie regulacji jakościowej w obszarze dystrybucji (SAIDI, SAIFI, czas przyłączenia) oraz coraz wyższe obciążenia związane z kosztami CO2 oraz zauważalną presją na ceny węgla, co może negatywnie wpłynąć na wyniki obszaru wytwarzanie - mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne

J.m.

I kwartał 2017 r.

I kwartał 2016 r.

Zmiana (proc.)

Produkcja węgla handlowego mln Mg

1,51

1,21

24,8

Sprzedaż węgla handlowego mln Mg

1,79

1,22

46,7

Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh

4,89

4,31

13,5

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda) TWh

0,33

0,41

(19,5)

Wytwarzanie ciepła PJ

5,30

4,84

9,5

Dystrybucja energii elektrycznej TWh

13,31

12,73

4,5

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej TWh

9,12

8,37

9,0

Liczba klientów - Dystrybucja tys.

5 487

5 431

1,0W I kwartale 2017 r. produkcja węgla handlowego była wyższa o 25 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. i wyniosła 1,51 mln ton. Sprzedaż węgla kamiennego osiągnęła poziom 1,79 mln ton, na co wpłynęło również sprzedaż 276 tys. ton zapasu tego surowca. Na wyższy niż w 2016 r. wolumen wydobycia największy miał wpływ wzrost produkcji w funkcjonującym od stycznia 2016 r. w ramach Grupy Tauron, Zakładzie Górniczym Brzeszcze, lepsze niż w ubiegłym roku warunki górniczo-geologiczne oraz korzystniejszy układ ścian wydobywczych, skutkujący wyższą produkcją w każdym z zakładów górniczych Grupy.

W I kwartale 2017 r. obszar Wytwarzanie wyprodukował 4,89 TWh energii elektrycznej, tj. o 13,5 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku (4,31 TWh). Wyższa produkcja to konsekwencja przyjętej strategii handlowej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. Produkcja z odnawialnych źródeł energii osiągnęła poziom 0,33 TWh, tj. o 19,5 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku, co wynikało z ograniczenia spalania biomasy (efekt bardzo niskich rynkowych cen zielonych certyfikatów).

Sprzedaż ciepła w I kwartale 2017 r. wyniosła 7,5 PJ, tj. o 9 proc. więcej w stosunku do I kwartału ub. roku, co wynikało z niższych temperatur zewnętrznych i wyższego zapotrzebowania odbiorców.

W segmencie Dystrybucja Grupa Tauron odnotowała wysoki, 4,5-procentowy, wzrost wolumenu, dostarczając klientom 13,3 TWh energii elektrycznej. Jest to efekt koniunktury gospodarczej i wyższego zużycia energii elektrycznej, zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Segment Sprzedaż zanotował 9-procentowy wzrost wolumenu sprzedaży detalicznej energii, co wynikało z przyjętej strategii handlowej, atrakcyjnej oferty produktowej i zwiększonego zapotrzebowania ze strony klientów.

Przychody ze sprzedaży

W I kwartale 2017 r. Grupa TAURON osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4,6 mld zł, tj. na poziomie zbliżonym do uzyskanego w analogicznym okresie 2016 roku. Grupa uzyskała wyższe przychody ze sprzedaży usług dystrybucyjnych, węgla oraz ciepła i usług przemysłowych. Grupa uzyskała niższe przychody na sprzedaży energii elektrycznej oraz wycenie praw majątkowych (segment Wytwarzanie).

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe
(w tys. zł)

I kwartał 2017 r.

I kwartał 2016 r.

Zmiana (proc.)

Przychody ze sprzedaży

4 589 537

4 564 505

0,5

EBITDA

1 185 241

874 111

35,6

Marża EBITDA (proc.)

25,8

19,2

34,9

Zysk netto

640 535

323 806

97,8

Marża zysku netto (proc.)

14,0

7,1

96,7

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

639 830

323 245

97,9
EBITDA i zysk netto

Grupa Tauron uzyskała EBITDA na poziomie 1 185 mln zł, co oznacza 36-procentowy wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Na ten wynik pozytywnie wpłynęło rozwiązanie rezerwy dotyczącej projektu gazowo-parowego w Stalowej Woli w wysokości 190 mln złotych. Największy udział w strukturze EBITDA miały tradycyjnie segmenty: Dystrybucja (51,2 proc.), Sprzedaż (32,1 proc.) i Wytwarzanie (16,1 proc.). Grupa poprawiła wynik EBITDA w segmentach: Dystrybucja, Sprzedaż i Wydobycie.
Segment Dystrybucja odnotował poprawę wyników głównie za sprawą wyższego wolumenu sprzedanej usługi dystrybucyjnej.

Na znaczący wzrost EBITDA segmentu Sprzedaż istotny wpływ miało rozwiązanie rezerwy związanej z projektem bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli oraz korzystne warunki rynkowe, które przełożyły się na duży spadek kosztów umarzania zielonych certyfikatów.

Za poprawę wyniku segmentu Wydobycie odpowiada 25-procentowy wzrost wolumenu produkcji węgla handlowego.

Wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie został utrzymany na stabilnym poziomie rok do roku.

Zysk netto Grupy Tauron w I kwartale 2017 r. wyniósł 641 mln zł, co jest rezultatem o blisko 98 proc. lepszym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Istotny wpływ na zysk netto miało ujęcie w I kwartale 2017 r. 75 mln zł przychodów finansowych dotyczących dodatnich różnic kursowych (rezultat zadłużenia denominowanego w euro.)

Inwestycje

W I kwartale 2017 r. nakłady inwestycyjne Grupy Tauron wyniosły 636 mln zł, co oznacza spadek o 2,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. Największa część nakładów przypada na modernizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych przyłączy (231 mln zł) oraz budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III (282 mln zł). Planowane całkowite nakłady na budowę tej jednostki wynoszą ok. 6,2 mld zł, a blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Program Poprawy Efektywności

W I kwartale 2017 r. Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 145 mln zł. Oszczędności uzyskane od początku 2016 roku (w ramach trzeciego programu poprawy efektywności) stanowią już 48 proc. łącznych oszczędności zaplanowanych na lata 2016-2018. Największy udział w osiągniętych oszczędnościach miały segmenty: Wytwarzanie, Dystrybucja i Wydobycie.

Zadłużenie i finansowanie

Na koniec marca 2017 r. zobowiązania finansowe netto Grupy Tauron wyniosły 8,4 mld zł, natomiast wskaźnik długu netto do EBITDA osiągnął poziom 2,31x.
Zobacz także:

KOMENTARZE ( 4 )


Autor: ? 10.05.2017r. 18:25
Co z dewidendą? Akcjonariusze dalej bez grosza?
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Marek 10.05.2017r. 18:29
dobry start na ten rok
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: akcjonariusz 10.05.2017r. 21:49
To najlepszy zarząd w historii spółki - to mówię ja ....
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: STARY ENERGETYK007 11.05.2017r. 09:04
A jaki byłby wzrost gdyby do porównania przyjąć EBITDA bez wpływu rezerw, które w zeszłym roku zawiązano w bardzo... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE